financira europska unija lenta
Društveno odgovorno poslovanje

Kategorija: Zeleni program  

Naziv potvrde po završetku: Uvjerenje o osposobljavanju za stjecanje mikrokvalifikacije društveno odgovorno poslovanje

Pružatelj obrazovanja: PUČKO OTVORENO UČILIŠTE ZAGREB
E-mail kontakt: upisni@pou.hr

  Lokacije odžavanja programa: Zagreb

  Online: NE

Trajanje programa: 125 sati

Maksimalni iznos vaučera za obrazovanje: 335,92 €

Uvjeti upisa:

  • Cjelovita kvalifikacija na razini 4.2
    (Kvalifikacija stečena završetkom srednjoškolskog obrazovanja u trajanju od četiri ili više godina)
  • Status zaposlenosti: Zaposlen/a   Nezaposlen/a      Zašto je važno?

Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije društveno odgovorno poslovanje provodi se redovitom nastavom u trajanju od 125 sati, uz mogućnost izvođenja teorijskog dijela programa putem online prijenosa u stvarnom vremenu.
Ishodi učenja ostvaruju se dijelom vođenim procesom učenja i poučavanja u trajanju od 62 sata, dijelom učenjem temeljenim na radu u trajanju od 38 sati, a dijelom samostalnim aktivnostima, u trajanju od 25 sati.
Učenje temeljeno na radu obuhvaća rješavanje problemskih situacija i izvršenje konkretnih radnih zadaća u simuliranim uvjetima.

Vještina/e koju polaznik usvaja programom

Očekivani ishodi

1. protumačiti temeljne postavke društveno odgovornog poslovanja s naglaskom na njegovu
multidisciplinarnost
2. analizirati partnerske odnose organizacije i različitih dionika u provođenju društveno odgovornog poslovanja
3. raspraviti odnos koncepta društveno odgovornog poslovanja i poslovne etike
4. povezati aktivnosti društveno odgovornog poslovanja s ciljevima održivog razvoja
5. opisati multikulturalno okruženje u globalizacijskim procesima
6. identificirati položaj Republike Hrvatske u suvremenim globalizacijskim procesima
7. povezati čimbenike nacionalnog identiteta kao osnovu nacionalne konkurentnosti
8. komentirati globalnu prepoznatljivost i važnost jačanja međunarodnog položaja i uloge Republike Hrvatske
9. identificirati načine jačanja otpornosti poslovanja na krize lokalnih zajednica
10. procijeniti utjecaj održive mobilnosti i digitalne tranzicije na društvo i gospodarstvo
11. primijeniti model cirkularne ekonomije u poslovanju
12. povezati politike odgovorne ekonomije radi provođenja europskog zelenog plana i jačanja regionalne konkurentnosti
13. opisati ergonomski oblikovano radno mjesto
14. primijeniti ergonomska načela pri korištenju uredske opreme
15. prilagoditi utjecaje iz radne okoline ergonomskim načelima
16. primijeniti vježbe rasterećenja pri radu s računalo

SAZNAJTE KOLIKO VAM ODGOVORA OVAJ PROGRAM

Otvorite Upitnik za samoprocjenu vještina i interesa za obrazovne programe i ocijenite svoje interese i kompetencije.

Kada završite ispunjavanje upitnika, dobit ćete popis obrazovnih programa unutar sustava vaučera koji bi Vam mogli odgovarati. Za svaki ponuđeni obrazovni program dobit ćete informaciju o tome koliko je sukladan Vašim interesima i vještinama, vidjet ćete s kojim je zanimanjem povezan i kojem sektoru svijeta rada pripada. Također, za opsežniji profesionalni savjet moći ćete vidjeti i povratnu informaciju o svojim interesima i vještinama.

Otvori Upitnik