Vaučeri za obrazovanje

Najčešća pitanja, pojašnjenja i smjernice za predaju zahtjeva i korištenje vaučera za obrazovanje (za korisnike)

Osobama koje su zaposlene do daljnjega se neće odobravati zahtjevi za dodjelu vaučera za stjecanje digitalnih vještina. Ograničenje ne vrijedi za osobe koje imaju drugi status na tržištu rada, uključujući nezaposlene osobe koje se vode u evidenciji nezaposlenih HZZ-a kao i ostale tražitelje zaposlenja, kako je definirano člankom 10. i 17. Zakona o tržištu rada.

Zaposlene osobe mogu nastaviti s podnošenjem zahtjeva za dodjelu vaučera za stjecanje zelenih vještina.

Korisnik će obavijest o pozitivnoj ocjeni zahtjeva zaprimiti u roku od 10 dana od dana predaje istog. Ukoliko iz podnesenog zahtjeva nije vidljiva ili jasna njegova opravdanost, Zavod može zatražiti dopunu zahtjeva prije dostave ocjene. Korisnik može pratiti sve obavijesti vezane uz zahtjev na svom korisničkom profilu.

Polaznik programa obrazovanja za stjecanje vještina je dužan roku od 24 sata obavijestiti Zavod ukoliko nastupe izmjene uvjeta pohađanja nastave u smislu privremenog ili trajnog prekida obrazovanja, promjene mjesta izvođenja programa i sl.

Hrvatski zavod za zapošljavanje vrednuje učinkovitost provedbe obrazovnih programa u svrhu njihova unaprjeđenja te usklađenosti s potrebama tržišta rada kako bi polaznicima nudili programe s osiguranom što višom razinom kvalitete.

Ne. Mogućnost korištenja vaučera za obrazovanje za vještine tražene na tržištu rada predviđena je isključivo za nezaposlene i zaposlene osobe (ostale tražitelje zaposlenja) koje nisu u sustavu obrazovanja.

Pogledajte video uputu za predaju zahtjeva ovdje.

Ne, sustav vaučera će vam omogućiti stjecanje mikrokvalifikacija, ali i djelomičnih kvalifikacija, do 7. razine složenosti prema Hrvatskom kvalifikacijskom okviru (HKO), potrebnih za zapošljavanje odnosno zadržavanje zaposlenja.

Ne, zaposlene osobe mogu podnositi zahtjev za dodjelom vaučera pod jednakim uvjetima kao i nezaposlene osobe.

Putem navedenog sustava možete iskoristiti jedan vaučer za obrazovanje.

Tržište rada na dohvat ruke.

Primajte naš newsletter

Vaše osobne podatke štitimo sukladno Uvjetima korištenja i politici privatnosti.

Logo Financira Europska unija - EU NextGen

Financira Europska unija – NextGenerationEU. Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih.