Vaučer za obrazovanje

Sufinanciranje programa obrazovanja za stjecanje zelenih, digitalnih i općih znanja i vještina.
Saznaj kako >

Pregledaj ponudu

Najčešća pitanja i odgovori o HZZ vaučerima

Korisnik vaučera može biti:

 • Nezaposlena i zaposlena osoba (i ostali tražitelji zaposlenja 1)) s navršenih petnaest godina života te minimalno završenim osnovnim obrazovanjem.

Korisnik vaučera ne može biti:

 • osoba koja se nalazi u sustavu redovitog odgoja i obrazovanja (učenik),
 • osoba koja se nalazi u sustavu visokog obrazovanja i znanosti (student, uključujući izvanredne studente i polaznike poslijediplomskih studija),
 • osoba koja je korisnik mirovine prema općem propisu kojim se uređuje mirovinsko osiguranje, osim korisnika mirovine koji ostvari pravo na invalidsku mirovinu zbog profesionalne nesposobnosti za rad odnosno korisnika mirovine koji ostvari pravo na invalidsku mirovinu zbog djelomičnog gubitka radne sposobnosti i korisnika obiteljske mirovine kojemu se ta mirovina ne isplaćuje,
 • osoba strani radnik iz trećih zemalja2) koja radi na području Republike Hrvatske na temelju izdane dozvole za boravak i rad ili potvrde o prijavi rada te
 • osoba koja je zaposlenik državne ili javne službe te sudjeluje ili je sudjelovala u uspostavi ili provedbi obrazovanja putem sustava vaučera.

1) Zaposlene osobe ili osobe koje iz bilo kojeg razloga nisu u evidenciji nezaposlenih osoba, a žele promijeniti posao ili zadržati postojeće radno mjesto i jačati svoju zapošljivost sukladno članku 13. Zakona o tržištu rada (NN 118/18, 32/20, 18/22).; 2) Zemlje izvan Europskog gospodarskog prostora (države članice Europske unije, Island, Lihtenštajn i Norveška) i Švicarske.

Putem navedenog sustava možete iskoristiti jedan vaučer za obrazovanje.

Putem vaučera sufinancira se trošak obrazovanja za programe obrazovanja koje održavaju pružatelji obrazovanja koji se nalaze u Katalogu vještina i programa.

Dodatno, HZZ će korisniku vaučera snositi odnosno refundirati i sljedeće troškove:

 • a) za nezaposlene osobe
  • novčanu pomoć, u dnevnom iznosu koji utvrđuje Upravno vijeće Zavoda Odlukom o visini novčane pomoći i troška prijevoza za nezaposlene osobe koje je Hrvatski zavod za zapošljavanje uputio na Obrazovanje za stjecanje kompetencija potrebnih za rad putem vaučera za tekuću kalendarsku godinu temeljem članka 64. Zakona o tržištu rada (NN 118/18, 32/20), za dane provedene na obrazovanju,
  • naknadu za prijevoz, temeljem Odluke o visini novčane pomoći i troška prijevoza za nezaposlene osobe koje je Hrvatski zavod za zapošljavanje uputio na Obrazovanje za stjecanje kompetencija potrebnih za rad putem vaučera za tekuću kalendarsku godinu Upravnog vijeća Zavoda, za dane provedene na obrazovanju,
  • liječnički pregled ukoliko je isti definiran uvjetom za upis odabranog programa obrazovanja, uz uvjet da je zahtjev za dodjelu vaučera odobren,
  • osiguranje korisnika, temeljem članka 19., stavka 1., točke 2. Zakona o mirovinskom osiguranju, ukoliko korisnik nije drugačije osiguran.
   Korisniku koji je ujedno i korisnik novčane naknade, isplaćivanje novčane naknade se sukladno članku 57. Zakona obustavlja za vrijeme trajanja Programa, a korisnik za to vrijeme prima novčanu pomoć. Po završetku Programa novčana naknada se nastavlja isplaćivati za preostalo razdoblje do kojeg mu je priznato pravu na naknadu, pod uvjetom da podnese zahtjev u roku od 30 dana po prestanku okolnosti koja je dovela do obustave.
 • b) za ostale tražitelje zaposlenja:
  • osiguranje korisnika, temeljem članka 19., stavka 1., točke 2. Zakona o mirovinskom osiguranju, ukoliko korisnik nije drugačije osiguran.

Korisnik će obavijest o pozitivnoj ocjeni zahtjeva zaprimiti u roku od 10 dana od dana predaje istog. Ukoliko iz podnesenog zahtjeva nije vidljiva ili jasna njegova opravdanost, Zavod može zatražiti dopunu zahtjeva prije dostave ocjene. Korisnik može pratiti sve obavijesti vezane uz zahtjev na svom korisničkom profilu u Moj vaučer aplikaciji.

U kojem vremenu moram aktivirati dobiveni vaučer?
U roku 4 mjeseca.

U kojem vremenu nakon završenog obrazovanja moram u aplikaciji Moj vaučer učitati potvrdu o završenom obrazovanju?
U roku 15 dana.

U kojem roku moram obavijestiti HZZ o prekidanju obrazovnog programa za koji koristitim vaučer?
U roku 24 sata (putem aplikacije Moj vaučer).

U kojem vremenu mogu uložiti prigovor na Ocjenu zahtjeva i prigovor na Obavijest o kršenju ugovornih obveza?
U roku 10 dana od zaprimanja Obavijesti o ocjeni zahtjeva odnosno u roku 15 dana od zaprimanja Obavijesti o kršenju ugovornih obveza.

Koliko vremena može trajati obrazovanje uz korištenje vaučera?
Do 10 mjeseci za programe do i na sekundarnoj razini obrazovanja odnosno 12 mjeseci za programe tercijarne razine obrazovanja. To uključuje i dozvoljene prekide obrazovanja iz opravdanih razloga.

U kojem vremenu moram predati zahtjev za nastavak primanja novčane naknade?
Zahtjev za nastavak primanja novčane naknade treba predati u roku 30 dana.

Moguće je da neki obrazovni programi budu dostupni samo zaposlenima ili samo nezaposlenima. Informaciju za pojedini program možete vidjeti u opisu programa, a kod odabira programa i termina u aplikaciji Moj Vaučer odaberite svoj status iz padajućeg izbornika za popis dostupnih programa samo za vaš trenutni status zaposlenosti:

Tržište rada na dohvat ruke.

Primajte naš newsletter

Vaše osobne podatke štitimo sukladno Uvjetima korištenja i politici privatnosti.

Logo Financira Europska unija - EU NextGen

Financira Europska unija – NextGenerationEU. Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih.

Logo Sufinancira Europska unija

Sufinancira Europska unija. Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih.