I vaši programi mogu biti upisani u bazu programa i pružatelja usluga obrazovanja kako bi bili dostupni potencijalnim korisnicima vaučera!


Uspostavom sustava vaučera financirat će se obrazovni programi za stjecanje zelenih i digitalnih vještina upisani u Katalog vještina i programa.

Prihvatljivi su isključivo obrazovni programi izrađeni na temelju standarda zanimanja/skupova kompetencija kao i standarda kvalifikacija/skupova ishoda učenja upisanih u Registar Hrvatskog kvalifikacijskog okvira što znači da moraju sadržavati ishode učenja izravno povezane sa skupovima kompetencija.

Prilikom podnošenja zahtjeva za upis u bazu programa i pružatelja usluga obrazovanja, pružatelji će trebati dostaviti informacije o:

  • nazivu programa uz naznačeno područje/obrazovni sektor kojem program pripada
  • uvjetima upisa (razina prethodno stečene kvalifikacije, zdravstveni zahtjevi i sl.)
  • trajanju programa u satima, načinu izvođenja (online, u učionici, kombinirano u učionici i kod poslodavca itd.)
  • sadržaju programa obrazovanja (predmeti, teme, moduli i sl.)
  • izvoditeljima (kvalifikacije predavača/nastavnika/mentora)
  • očekivanim ishodima učenja koji će se steći završetkom programa obrazovanja
  • naziv javne isprave o završenom programu obrazovanja

Korisnici vaučera samostalno biraju vještinu i obrazovni program te kontaktiraju pružatelja usluge obrazovanja.

Pružatelj obrazovanja na traženje korisnika izdaje ponudu koja sadrži podatke o nazivu programa obrazovanja, pružatelju usluge, cijeni pohađanja odabranog programa, okvirnim početkom programa te podatke potrebne za izvršenje uplate troškova programa.

Obrazovne ustanove određuju cijenu obrazovnog programa uzimajući u obzir sljedeće elemente: vrstu programa, obujam i trajanje programa, sektor, materijalne troškove i kadrovske uvjete te način izvođenja programa.

Najčešća pitanja i odgovori za pružatelje obrazovanja

Fizička osoba koju ispred svoje ustanove zadužite kao odgovornu za unos podataka, prijavljuje se u aplikaciju Moj vaučer.

Nakon što se osoba prijavi u aplikaciju (putem NIAS sustava), mora slijediti upute na ekranu i kreirati svoj korisnički profil.

Ime i prezime navedene osobe potrebno je potom dostaviti na e-mail vauceri@hzz.hr kako bismo joj dali ovlaštenje za unos i uređivanje podataka koji se odnose na Vašu ustanovu.

Samo obrazovni programi koji vode do stjecanja određene vještine navedene u Katalogu vještina, razvijeni kroz HKO i vrednovani u nadležnim agencijama bit će odobreni za financiranje putem vaučera, uz uvjet da ih provode akreditirane ustanove.

Obveze su propisane Općim uvjetima za upis na mrežnu stranicu HZZ-a pružatelja usluga obrazovanja odraslih za stjecanje vještina potrebnih za rad putem vaučera.

Pružatelj obrazovanja polazniku programa obrazovanja nakon završenog programa izdaje uvjerenje o uspješno završenom programu obrazovanja.

Po završetku programa obrazovanja pružatelj obrazovanja također ispunjava upitnik za evaluaciju programa obrazovanja namijenjen pružateljima usluga obrazovanja.

Zakonodavni okvir

Tržište rada na dohvat ruke.

Primajte naš newsletter

Vaše osobne podatke štitimo sukladno Uvjetima korištenja i politici privatnosti.

Logo Financira Europska unija - EU NextGen

Financira Europska unija – NextGenerationEU. Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih.