Sjedište: KRALJA TOMISLAVA 52, 40000 Čakovec
E-mail: vauceri@pou-cakovec.hr
Broj programa obrazovanja: 38Pokaži programe

Pučko otvoreno učilište Čakovec je gradska ustanova za cjeloživotno učenje. Provodi program osnovnog obrazovanja odraslih, srednjoškolskog obrazovanja odraslih (osposobljavanja, usavršavanja, prekvalifikacije), programe učenja stranog jezika, izobrazbu o održivoj upotrebi pesticida te razne neformalne programe obrazovanja. Provodi programe prilagođene tržištu rada te surađuje s mnogim poslovnim subjektima, udrugama te jedinicama lokalne i regionalne uprave i samouprave. te provodi razne međunarodne projekte. Program rada Učilišta baziran je međunarodnoj suradnji kao temelj razvoja i napretka Učilišta.

Misija
Razvojem i provedbom inovativnih programa obrazovanja koji su prilagođeni zahtjevima tržišta rada omogućujemo svojim korisnicima ostvarivanje prednosti prilikom zapošljavanja i napredovanje na postojećim radnim mjestima te time doprinosimo intelektualnom, socijalnom i općem razvoju sredine u kojoj djelujemo.

Vizija
Pučko otvoreno učilište Čakovec je vodeća andragoška obrazovna ustanova sjeverne Hrvatske koja u suradnji s realnim, javnim, civilnim sektorom te međunarodnom suradnjom doprinosi stvaranju društva znanja.


U skladu s time, osnovni ciljevi usmjereni ostvarenju vizije Učilišta jesu:
• etablirati se kao centar izvrsnosti na polju obrazovanja odraslih i cjeloživotnog učenja na području Međimurske županije i šire
• promicati vrijednosti znanja (obrazovanja i usavršavanja) u zanimanjima koja su deficitarna na tržištu rada – Centar kompetencija za cjeloživotno učenje
• podizati razine svijesti o važnosti cjeloživotnog učenja putem organizacija edukativnih aktivnosti, kampanja i sl.
• kontinuirano se prilagođavati uvjetima i potrebama tržišta rada i osobnim težnjama pojedinaca
• raditi na podizanju kvalitete programa i povećanju broja korisnika
• izrađivati i provoditi projekte i programe (su)financiranih sredstvima EU fondova
• provoditi projekte i programe za podizanje razine kvalitete pruženih usluga
• usmjeravati djelatnost na nove ciljane skupine
• podizati razine pismenosti s naglaskom na nacionalne manjine
• povećati interes nacionalnih manjina za osnovnoškolsko obrazovanje te poticati nastavak obrazovanja
• stručno usavršavati i obrazovati kadar koji sudjeluje u realizaciji programa
• pratiti trendove te stvarati što bolje i modernije materijalne i nematerijalne uvjete rada

Lokacije održavanja programa:
(ne održavaju se svi programi na svim lokacijama)

  • Čakovec
Vještine u kojima pružatelj nudi obrazovanje:

Programi pružatelja PUČKO OTVORENO UČILIŠTE ČAKOVEC:

Niste pronašli program kod ovog pružatelja?

Pretražite ponudu drugih pružatelja >
Logo Financira Europska unija - EU NextGen

Financira Europska unija – NextGenerationEU. Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih.

Logo Sufinancira Europska unija

Sufinancira Europska unija. Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih.