PUČKO OTVORENO UČILIŠTE ČAKOVEC

Sjedište: KRALJA TOMISLAVA 52, 40000 Čakovec
E-mail: vauceri@pou-cakovec.hr
Broj programa obrazovanja: 16Pokaži programe

Lokacije održavanja programa:
(ne održavaju se svi programi na svim lokacijama)

  • Čakovec

Pučko otvoreno učilište Čakovec je gradska ustanova za cjeloživotno učenje. Provodi program osnovnog obrazovanja odraslih, srednjoškolskog obrazovanja odraslih (osposobljavanja, usavršavanja, prekvalifikacije), programe učenja stranog jezika, izobrazbu o održivoj upotrebi pesticida te razne neformalne programe obrazovanja. Provodi programe prilagođene tržištu rada te surađuje s mnogim poslovnim subjektima, udrugama te jedinicama lokalne i regionalne uprave i samouprave. te provodi razne međunarodne projekte. Program rada Učilišta baziran je međunarodnoj suradnji kao temelj razvoja i napretka Učilišta.

Misija
Razvojem i provedbom inovativnih programa obrazovanja koji su prilagođeni zahtjevima tržišta rada omogućujemo svojim korisnicima ostvarivanje prednosti prilikom zapošljavanja i napredovanje na postojećim radnim mjestima te time doprinosimo intelektualnom, socijalnom i općem razvoju sredine u kojoj djelujemo.

Vizija
Pučko otvoreno učilište Čakovec je vodeća andragoška obrazovna ustanova sjeverne Hrvatske koja u suradnji s realnim, javnim, civilnim sektorom te međunarodnom suradnjom doprinosi stvaranju društva znanja.


U skladu s time, osnovni ciljevi usmjereni ostvarenju vizije Učilišta jesu:
• etablirati se kao centar izvrsnosti na polju obrazovanja odraslih i cjeloživotnog učenja na području Međimurske županije i šire
• promicati vrijednosti znanja (obrazovanja i usavršavanja) u zanimanjima koja su deficitarna na tržištu rada – Centar kompetencija za cjeloživotno učenje
• podizati razine svijesti o važnosti cjeloživotnog učenja putem organizacija edukativnih aktivnosti, kampanja i sl.
• kontinuirano se prilagođavati uvjetima i potrebama tržišta rada i osobnim težnjama pojedinaca
• raditi na podizanju kvalitete programa i povećanju broja korisnika
• izrađivati i provoditi projekte i programe (su)financiranih sredstvima EU fondova
• provoditi projekte i programe za podizanje razine kvalitete pruženih usluga
• usmjeravati djelatnost na nove ciljane skupine
• podizati razine pismenosti s naglaskom na nacionalne manjine
• povećati interes nacionalnih manjina za osnovnoškolsko obrazovanje te poticati nastavak obrazovanja
• stručno usavršavati i obrazovati kadar koji sudjeluje u realizaciji programa
• pratiti trendove te stvarati što bolje i modernije materijalne i nematerijalne uvjete rada

Vještine u kojima pružatelj nudi obrazovanje:

Programi ovog pružatelja:

Tržište rada na dohvat ruke.

Ne propustite priliku, prijavite se

Osobne podatke štitimo sukladno Zakonu o tajnosti i zaštiti osobnih podataka.

Logo Financira Europska unija - EU NextGen

Financira Europska unija – NextGenerationEU. Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih.