Priprema za predaju zahtjeva

Upoznajte se s predajom zahtjeva u prikazanom videu. Prikupite unaprijed potrebne dokumente kako biste jednostavno i brzo predali zahtjev.

Upute za korištenje

Proučite za lakšu predaju zahtjeva

Dokumenti koje trebate priložiti

Pripremite potrebne dokumente unaprijed

Najčešća pitanja vezana uz predaju zahtjeva

Da, morate biti korisnik usluge e-Građani. Pročitajte ovdje kako postajete e-Građanin.

Logo Financira Europska unija - EU NextGen

Financira Europska unija – NextGenerationEU. Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih.