sufinancira europska unija lenta
Rukovanje utovarivačem

Kategorija: Opći deficitarni program  

Naziv potvrde po završetku: Uvjerenje o osposobljavanju za stjecanje mikrokvalifikacije rukovanje utovarivačem

Pružatelj obrazovanja: PUČKO OTVORENO UČILIŠTE POETIKA
E-mail kontakt: poetika@poetika.hr

  Lokacije odžavanja programa: Osijek

  Online: NE

Trajanje programa: 250 sati

Završetkom ovog programa stječete 10 HRROO (CSVET) bodova.  Što su HRROO bodovi?

Maksimalni iznos vaučera za obrazovanje: 1.343,82 €

Uvjeti upisa:

  • Specifične kompetencije navedene u opisu programa
  • Status zaposlenosti: Zaposlen/a   Nezaposlen/a      Zašto je važno?

Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije rukovanje utovarivačem provodi se redovitom nastavom u trajanju od 250 sati, uz mogućnost izvođenja teorijskog dijela programa putem online prijenosa u stvarnom vremenu.

Ishodi učenja ostvaruju se dijelom vođenim procesom učenja i poučavanja u trajanju od 80 sati, dijelom učenjem temeljenom na radu u trajanju od 120 sati, a dijelom samostalnim aktivnostima polaznika u trajanju od 50 sati.

Učenje temeljeno na radu obuhvaća rješavanje problemskih situacija i izvršenje konkretnih radnih zadaća u simuliranim uvjetima. Uključuje razdoblja učenja na radnome mjestu kod poslodavca.

Program se sastoji od sljedećih modula:

1. ZAŠTITA NA RADU U GRADITELJSTVU Cilj ovog modula je osposobiti polaznike za primjenu sustava zaštite na radu tijekom građenja, razlikovanje opasnosti i štetnosti za zdravlje ljudi, primjenu osobne zaštitne opreme i osnovnih postupaka prve pomoći u slučaju nezgoda na gradilištu, kao i načinima zaštite okoliša i zbrinjavanja otpada na gradilištu. 

2. ODRŽAVANJE GRAĐEVINSKIH STROJEVA Modul sadrži jedan skup ishoda učenja, kroz koji polaznici stječu znanja i vještine potrebne za osnovno održavanje građevinskih strojeva za izvođenje zemljanih radova i u svrhu sprečavanja neispravnosti koje mogu uzrokovati kvarove. Završetkom modula polaznici će moći provoditi dnevne preglede stroja (prije, tijekom i nakon rada stroja), provoditi kontrolna mjerenja i vizualni  pregled radi utvrđivanja ispravnosti vitalnih dijelova i funkcionalnosti građevinskog stroja. Također, polaznici će moći opisati postupke ispitivanja ispravnosti električnih uređaja stroja, način izmjene ulja, gibljivih crijeva i filtera hidrauličkog sustava stroja kao i razlikovati vrste i način montaže priključaka na građevinskim strojevima. Cilj modula je osposobiti polaznike za  provođenje osnovnih mjera održavanja i čuvanja stroja kako bi se isti što dulje održao u ispravnom stanju i kako bi mogao kvalitetno obavljati svoju funkciju. Neophodno je polaznike uputiti u praćenje zakonskih normi i propisa, zaštite okoliša i održive gradnje ponajviše zbog zbrinjavanja potrošnog (ulja, maziva) i građevinskog (zemlja, rasuti tereti, otpadni građevinski materijal, željezo) materijala sukladno zakonskim propisima zaštite okoliša. Neophodno je pratiti i provoditi mjere zaštite od požara, sukladno propisima i specifikacijama proizvođača radnih strojeva.

3. RADOVI UTOVARIVAČEM Modul sadrži dva skupa ishoda učenja kroz koja polaznici stječu znanja i vještine za   pravilno rukovanje i izvođenje radnih postupaka utovarivačem. Kroz teorijski dio nastave  usvajaju se znanja o vrstama, dijelovima i tehničkim karakteristikama utovarivača, dodacima i alatima utovarivača, njihovoj primjeni, zaštiti od požara. Polaznici će izvesti sve pripremne radnje prije pokretanja utovarivača te  demonstrirati pokretanje pogonskog dijela utovarivača; manevarske mogućnosti utovarivača kod rada i transporta u betonarama, kamenolomima, šljunčarama, kod utovara ili prenošenja u zemljanim radovima Y shemom te  kod radova u šumi i preradi drveta ili skladištima. Cilj modula je osposobiti polaznike da mogu prepoznati različite vrste utovarivača, njegove karakteristike, alate i dodatke. Polaznici će moći utvrditi radni učinak utovarivača ovisno o vrsti aktivnosti, izračun radnog sata utovarivača s kalkulacijom troškova. Polaznici će također naučiti kontrolu kvalitete izvedbe.

Specifične kompetencije potrebne za upis programa:

  • cjelovita kvalifikacija na razini 1 HKO-a
  • najmanje 18 godina starosti
  • liječničko uvjerenje medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti za rukovanje utovarivačem
  • vozačka dozvola odgovarajuće kategorije
SAZNAJTE KOLIKO VAM ODGOVORA OVAJ PROGRAM

Otvorite Upitnik za samoprocjenu vještina i interesa za obrazovne programe i ocijenite svoje interese i kompetencije.

Kada završite ispunjavanje upitnika, dobit ćete popis obrazovnih programa unutar sustava vaučera koji bi Vam mogli odgovarati. Za svaki ponuđeni obrazovni program dobit ćete informaciju o tome koliko je sukladan Vašim interesima i vještinama, vidjet ćete s kojim je zanimanjem povezan i kojem sektoru svijeta rada pripada. Također, za opsežniji profesionalni savjet moći ćete vidjeti i povratnu informaciju o svojim interesima i vještinama.

Otvori Upitnik

Niste pronašli program koji želite pohađati?

Pretražite druge sektore i vještine >
Logo Financira Europska unija - EU NextGen

Financira Europska unija – NextGenerationEU. Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih.

Logo Sufinancira Europska unija

Sufinancira Europska unija. Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih.