financira europska unija lenta
Servisiranje i održavanje baterija HEV/EV

Kategorija: Zeleni program  

Naziv potvrde po završetku: Uvjerenje o usavršavanju za stjecanje mikrokvalifikacije servisiranje i održavanje baterija HEV/EV

Pružatelj obrazovanja: UČILIŠTE STUDIUM - ustanova
E-mail kontakt: studium@uciliste-studium.hr

  Lokacije odžavanja programa: Osijek, Vukovar, Vinkovci, Bjelovar

  Online: NE

Trajanje programa: 50 sati

Maksimalni iznos vaučera za obrazovanje: 470,37 €

Uvjeti upisa:

  • Specifične kompetencije navedene u opisu programa
  • Status zaposlenosti: Zaposlen/a   Nezaposlen/a      Zašto je važno?

Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije servisiranje i održavanje baterija HEV/EV provodi se redovitom nastavom u trajanju od 50 sati, uz mogućnost izvođenja programa na daljinu u realnom vremenu. Ishodi učenja ostvaruju se dijelom vođenim procesom učenja i poučavanja u trajanju od 8 sati, dijelom učenjem temeljenom na radu u trajanju od 32 sata, a dijelom samostalnim aktivnostima polaznika u trajanju od 10 sati. Učenje temeljeno na radu obuhvaća rješavanje problemskih situacija i izvršenje konkretnih radnih zadaća u simuliranim uvjetima. Uključuje razdoblja učenja na radnome mjestu kod poslodavca. Vještina/e koju polaznik usvaja programom 1. Provoditi aktivnosti specijalizirane zaštite na radu prije početka rada, s posebnim naglaskom na automobile pokretane električnim izvorom napona opasnog po život (hibridni i električni automobili) 2. Primjenjivati propise o zaštiti od opasnog napona, strujnog udara i požara 3. Primjenjivati pravila pružanja prve pomoći u slučaju ozljeda od strujnog udara i/ili požara 4. Prikupljati i razvrstavati otpad (opasni otpad, neopasni otpad) 5. Odlagati otpad na propisan način 6. Koristiti učinkovito i racionalno energiju 7. Pravilno rukovati standardnim i specijalnim alatima za popravak hibridnih vozila 8. Redovito servisirati/dijagnosticirati kvar i popraviti komponente na hibridnom vozilu 9. Odspojiti/spojiti električno hibridno vozilo s izvora napona opasnog po život 10. Servisirati/popraviti elektromotor na hibridnom električnom vozilu 11. Zamijeniti popraviti izvor energije, bateriju na električnom/hibridnom vozilu Očekivani ishodi 1. Objasniti potencijalne izvore opasnosti pri radu s visokonaponskim sustavima 2. Opisati propisani postupak isključivanja visokonaponskog sustava HEV/EV 3. Demonstrirati postupak dovođenja HEV/EV u bez naponsko stanje 4. Opisati propisani postupak uključivanja vozila na visoki napon 5. Demonstrirati postavljanje HEV/EV u visokonaponsko stanje 6. Ispitati funkcionalnost VN sustava HEV/EV 7. Objasniti pravila za održavanje pojedinih elemenata VN sustava HEV/EV 8. Razumjeti osnovnu konstrukciju automobilskih visokonaponskih baterija 9. Prepoznati oštećenja baterije i visokonaponskih priključaka i kabela 10. Smanjiti napon baterije na sigurnu radnu vrijednost u skladu sa smjernicama proizvođača 11. Ukloniti visokonaponsku bateriju slijedeći upute proizvođača 12. Demonstrirati postupak testiranja baterija 13. Provesti servis baterije u skladu sa smjernicama proizvođača 14. Pustiti bateriju u pogon koristeći specijaliziranu opremu za ispitivanje visokog napona 15. Zbrinuti ili reciklirati komponente baterija u skladu sa zakonskim i organizacijskim procedurama

 

Specifične kompetencije potrebne za upis programa:

  • Cjelovita kvalifikacija na razini 4.1 (automehatroničar, automehaničar ili autoelektričar)
  • Najmanje 18 godina života
  • Liječničko uvjerenje medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova
SAZNAJTE KOLIKO VAM ODGOVORA OVAJ PROGRAM

Otvorite Upitnik za samoprocjenu vještina i interesa za obrazovne programe i ocijenite svoje interese i kompetencije.

Kada završite ispunjavanje upitnika, dobit ćete popis obrazovnih programa unutar sustava vaučera koji bi Vam mogli odgovarati. Za svaki ponuđeni obrazovni program dobit ćete informaciju o tome koliko je sukladan Vašim interesima i vještinama, vidjet ćete s kojim je zanimanjem povezan i kojem sektoru svijeta rada pripada. Također, za opsežniji profesionalni savjet moći ćete vidjeti i povratnu informaciju o svojim interesima i vještinama.

Otvori Upitnik

Niste pronašli program koji želite pohađati?

Pretražite druge sektore i vještine >
Logo Financira Europska unija - EU NextGen

Financira Europska unija – NextGenerationEU. Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih.

Logo Sufinancira Europska unija

Sufinancira Europska unija. Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih.