sufinancira europska unija lenta
Zavarivanje čelika sučeljenim spojem MAG (135) postupkom

Kategorija: Opći deficitarni program  

Naziv potvrde po završetku: Uvjerenje o osposobljavanju za stjecanje mikrokvalifikacije zavarivanje čelika sučeljenim spojem MAG (135) postupkom

Pružatelj obrazovanja: Pučko otvoreno učilište Prelog
E-mail kontakt: info@pou-prelog.hr

  Lokacije odžavanja programa: Prelog

  Online: NE

Trajanje programa: 250 sati

Maksimalni iznos vaučera za obrazovanje: 2.500,00 €

Uvjeti upisa:

  • Specifične kompetencije navedene u opisu programa
  • Status zaposlenosti: Zaposlen/a   Nezaposlen/a      Zašto je važno?

Specifične kompetencije potrebne za upis programa:

Završen modul (Mikrokvalifikacija) Zavarivanje čelika kutnim spojem MAG (135) postupkom

SAZNAJTE KOLIKO VAM ODGOVORA OVAJ PROGRAM

Otvorite Upitnik za samoprocjenu vještina i interesa za obrazovne programe i ocijenite svoje interese i kompetencije.

Kada završite ispunjavanje upitnika, dobit ćete popis obrazovnih programa unutar sustava vaučera koji bi Vam mogli odgovarati. Za svaki ponuđeni obrazovni program dobit ćete informaciju o tome koliko je sukladan Vašim interesima i vještinama, vidjet ćete s kojim je zanimanjem povezan i kojem sektoru svijeta rada pripada. Također, za opsežniji profesionalni savjet moći ćete vidjeti i povratnu informaciju o svojim interesima i vještinama.

Otvori Upitnik