sufinancira europska unija lenta
Stjecanje ubrzanih početnih kvalifikacija vožnje u prijevozu tereta

Kategorija: Opći deficitarni program  

Naziv potvrde po završetku: Uvjerenje o stjecanju mikrokvalifikacije stjecanja ubrzanih početnih kvalifikacija u prijevozu tereta i Svjedodžba o stjecanju ubrzanih početnih kvalifikacija

Pružatelj obrazovanja: Škola za cestovni promet
E-mail kontakt: info@scp.hr

  Lokacije odžavanja programa: Zagreb

  Online: NE

Trajanje programa: 250 sati

Završetkom ovog programa stječete 10 HRROO (CSVET) bodova.  Što su HRROO bodovi?

Maksimalni iznos vaučera za obrazovanje: 514,30 €

Uvjeti upisa:

  • Specifične kompetencije navedene u opisu programa
  • Status zaposlenosti: Zaposlen/a   Nezaposlen/a      Zašto je važno?

Cilj programa je omogućiti polaznicima stjecanje znanja i vještina potrebnih za izvršenje tehnološkog procesa prijevoza tereta. Izučavanjem programa polaznici će biti sposobni objasniti tehnološki proces prijevoza tereta. Također će moći protumačiti tehnološki proces prijevoza tereta povezano sa zadacima  operativnog osoblja u prijevoznim procesu te će moći primijeniti propise o prijevozu tereta, o radnom vremenu i uvjetima za rad vozača kao i pravila korištenja prijevozne dokumentacije. Po završetku programa  polaznik će biti osposobljen za sigurno obavljanje radnih zadataka u okruženju vozača motornog vozila, samostalni odabir i primijenu zaštitnih sredstava i mjera s obzirom na opasnosti radnog mjesta, primijeniti pravila sigurnog rada u obavljanju radnih zadataka i razumjeti postupke u slučaju pružanja prve pomoći. Polaznicima će se omogućiti stjecanje znanja i vještina potrebnih za sigurno i učinkovito odabiranje različitih prijevoznih sredstava za prijevoz tereta. Polaznici će biti sposobni navesti tehničku, konstrukcijsku kategorizaciju i eksploatacijske karakteristike prijevoznih sredstava u cestovnom prometu, razlikovati vrste alternativnih pogona, objasniti funkciju i osnovne dijelove sustava za prijenos snage, te razlikovati komunikacijske i navigacijske sustave u cestovnim vozilima. Polaznici će kroz aktivnosti na nastavi, odgovornost u radu, spremnost na timski rad i kroz redovno obavljanje samostalnih zadataka postići tražene ishode učenja definirane programom.

Vještina/e koju polaznik usvaja programom (budući da u padajućem izborniku nije moguće odabrati ove vještine po uputi Hrvatskog zavoda za zapošljavanje odabrali smo najprikladnije vještine iako ne odgovaraju navedenoj Mikrokvalifikaciji)

1. Preuzeti teret i provjeriti stanje ambalaže, količinu i kvalitetu robe
2. Samostalno slagati i osigurati teret u teretnom prostoru vozila uvažavajući značajke tereta i ambalaže te uvažavajući važeće propise
3. Samostalno upravljati vozilom u skladu s prometnim propisima i sigurnosnim pravilima
4. Samostalno upravljati vozilom u skladu s načelima ekonomične, sigurne i eko vožnje
5. Poznavati tehnološki proces prijevoza tereta
6. Koristiti nadzorni uređaj za praćenje rada vozila i radnog vremena vozača u prijevozu tereta na propisani način
7. Poznavati i pripremiti prijevoznu dokumentaciju u skladu s vrstom i načinom prijevoza tereta
8. Poznavati tehničke i eksploatacijske karakteristike cestovnog motornog vozila za prijevoz tereta i koristiti vozilo u skladu s tim karakteristikama
9. Komunicirati sa suradnicima primjenjujući odgovarajuće uređaje i aplikacije
10. Obavljati poslove koristeći zaštitnu opremu i uređaje sukladno propisima o sigurnosti i zaštiti na radu te zaštiti od požara

Specifične kompetencije potrebne za upis programa:

Strarosna dob najmanje 21 godina života i vozačka dozvola najmanje C kategorije vozila.
Liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za upravljanje vozilima C1, C1E, C, CE kategorije vozila.

SAZNAJTE KOLIKO VAM ODGOVORA OVAJ PROGRAM

Otvorite Upitnik za samoprocjenu vještina i interesa za obrazovne programe i ocijenite svoje interese i kompetencije.

Kada završite ispunjavanje upitnika, dobit ćete popis obrazovnih programa unutar sustava vaučera koji bi Vam mogli odgovarati. Za svaki ponuđeni obrazovni program dobit ćete informaciju o tome koliko je sukladan Vašim interesima i vještinama, vidjet ćete s kojim je zanimanjem povezan i kojem sektoru svijeta rada pripada. Također, za opsežniji profesionalni savjet moći ćete vidjeti i povratnu informaciju o svojim interesima i vještinama.

Otvori Upitnik

Ostali programi iz vještine: Poznavati tehnološki proces prijevoza tereta

Niste pronašli program koji želite pohađati?

Pretražite druge sektore i vještine >
Logo Financira Europska unija - EU NextGen

Financira Europska unija – NextGenerationEU. Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih.

Logo Sufinancira Europska unija

Sufinancira Europska unija. Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih.