sufinancira europska unija lenta
Rukovanje motornom pilom u arborikulturi

Kategorija: Opći deficitarni program  

Naziv potvrde po završetku: Uvjerenje o osposobljavanju za stjecanje mikrokvalifikacije rukovanje motornom pilom u arborikulturi

Pružatelj obrazovanja: PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SLATINA
E-mail kontakt: pou.slatina.obrazovanje@vt.t-com.hr

  Lokacije odžavanja programa: Slatina

  Online: NE

Trajanje programa: 75 sati

Maksimalni iznos vaučera za obrazovanje: 349,59 €

Uvjeti upisa:

  • Liječničko uvjerenje medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova
  • Posjedovanje prethodne kvalifikacije na razini 1
    (Kvalifikacija stečena završetkom osnovnog obrazovanja)
  • Status zaposlenosti: Zaposlen/a   Nezaposlen/a      Zašto je važno?

Cilj modula je polaznicima omogućiti stjecanje znanja i vještina potrebnih za rukovanje različitim tipovima lančanih pila pri arborikulturnim radovima na ekološki prihvatljiv način, uz moguće korištenje zelenih energija.

Rukovanje lančanom pilom pretpostavlja i poznavanje osnovnih dijelova pile, načina pripreme i održavanja pile, kao i pripreme radnog mjesta za piljenje. Jako važno je naučiti o korištenju odgovarajućih zaštitnih sredstava pri radu, kao i primjenjivati mjere zaštite prilikom rada sa pilama:

  • zaštite sebe - korištenje sredstava osobne zaštite u skladu s pravilima i propisima zaštite na radu pri rukovanju lančanom pilom;
  • zaštite drugih radnika- predvidjeti siguran smjer uzmicanja drugih radnika pri rušenju stabla;
  • zaštita okoline - privremeno označiti radilište, te upozoriti polaznike na izvođenje radova i usmjeravati njihovo kretanje dalje od zone u kojoj se izvode radovi na stablima.

U ovome programu, osvijestiti će se polaznike u pogledu korištenja novih tehnologija (akumulatorska teleskopska lančana pila - koja koristi akumulatorski sustav 18V), akumulatorska lančana pila 18V (koja zajedno s baterijom teži samo 3 kg). Budući da nemaju ispušnih plinova i štetnih emisija, ekološki su potpuno prihvatljive, te će ih polaznici koristiti kao alat gdje god to bude moguće.

SAZNAJTE KOLIKO VAM ODGOVORA OVAJ PROGRAM

Otvorite Upitnik za samoprocjenu vještina i interesa za obrazovne programe i ocijenite svoje interese i kompetencije.

Kada završite ispunjavanje upitnika, dobit ćete popis obrazovnih programa unutar sustava vaučera koji bi Vam mogli odgovarati. Za svaki ponuđeni obrazovni program dobit ćete informaciju o tome koliko je sukladan Vašim interesima i vještinama, vidjet ćete s kojim je zanimanjem povezan i kojem sektoru svijeta rada pripada. Također, za opsežniji profesionalni savjet moći ćete vidjeti i povratnu informaciju o svojim interesima i vještinama.

Otvori Upitnik

Niste pronašli program koji želite pohađati?

Pretražite druge sektore i vještine >
Logo Financira Europska unija - EU NextGen

Financira Europska unija – NextGenerationEU. Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih.

Logo Sufinancira Europska unija

Sufinancira Europska unija. Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih.