1a. Odaberite zelene i digitalne vještine iz ponuđenog Kataloga vještina

Popis vještina s naglaskom na digitalne i zelene vještine izrađen je u suradnji s poslodavcima te analizom upisanih standarda zanimanja i njima pripadajućih skupova kompetencija upisanih u Registar HKO-a, kao i analizom tržišta rada.

Katalog vještina Otvori vjestine.hzz.hr

ili

1b. Koristite registar standarda zanimanja ako je program opće teme

Za programe koji nisu iz zelenih ili digitalnih područja, koristite HKO registar standarda zanimanja i pronađite zanimanje za koje želite ponuditi program.

Otvori HKO registar standardnih zanimanja

2. Izradite standarde kvalifikacija/skupove ishoda učenja

Provjerite javno dostupan Registar HKO-a, te ukoliko ne nađete izrađen standard kvalifikacija/skup ishoda učenja povezan sa zelenim i digitalnim vještinama s popis vještina, izradite standard kvalifikacija/skup ishoda učenja temeljem propisanih smjernica, a zahtjev za upis i vrednovanje podnesite kroz Registar HKO-a.

Smjernice za razvoj standarda kvalifikacija u visokom obrazovanju

Preuzmi

Preuzimanje PDF formata

Smjernice za razvoj standarda kvalifikacija u strukovnom obrazovanju

Preuzmi

Preuzimanje PDF formata

3. Izradite obrazovni program prema propisanoj Metodologiji izrade programa obrazovanja odraslih i uputite ga na vrednovanje

Provjerite javno dostupan Registar HKO-a, te ukoliko pronađete izrađen standard kvalifikacija/skup ishoda učenja povezan sa zelenim i digitalnim vještinama s popisa vještina, izradite obrazovni programi temeljem propisane metodologije.

Korisne informacije, obrasce i upute o načinu izrade programa koji su prihvatljivi za financiranje kroz sustav vaučera mogu se naći u sljedećim izvorima:

  • Metodologija za izradu programa na sekundarnoj razini
  • Uputa za usklađivanje programa na tercijarnoj razini
  • Smjernice za izradu programa neformalnog/formalnog obrazovanja za stjecanje kompetencija potrebnih za rad (sukladno čl. 17. Zakona o obrazovanju odraslih NN 144/2021)

Metodologija za izradu programa na sekundarnoj razini.

Otvori web

Uputa za usklađivanje programa na tercijarnoj razini

Preuzmi

Preuzimanje PDF formata

[NOVO] Smjernice za izradu programa neformalnog/formalnog obrazovanja za stjecanje kompetencija potrebnih za rad

Preuzmi

Preuzimanje PDF formata

4. Podnesite zahtjev za upis u bazu programa i pružatelja usluga obrazovanja HZZ-u

Ponuda treba sadržavati informacije o nazivu programa obrazovanja, pružatelju usluge, jediničnoj cijeni pohađanja odabranog programa, datumu početka programa te podatke potrebne za izvršenje uplate troškova programa.

Obrazovne ustanove određuju cijenu obrazovnog programa uzimajući u obzir sljedeće elemente: vrstu programa, obujam i trajanje programa, sektor, materijalne troškove i kadrovske uvjete te način izvođenja programa.

Obrazovni program treba, među ostalim, sadržavati informacije o nazivu programa uz naznačeno područje/obrazovni sektor kojem program pripada, uvjetima upisa (razina prethodno stečene kvalifikacije, zdravstveni zahtjevi i sl.), trajanju programa u satima, načinu izvođenja (online, u učionici, kombinirano u učionici i kod poslodavca itd.), sadržaju programa obrazovanja (predmeti, teme, moduli i sl.), izvoditeljima (kvalifikacije predavača/nastavnika/mentora), očekivanim ishodima učenja koji će se steći završetkom programa obrazovanja te okvirni raspored nastave po danima/tjednima/mjesecima i naziv javne isprave o završenom programu obrazovanja.

Kandidirajte program