1. Odaberite zelene i digitalne vještine iz ponuđenog Kataloga vještina

Popis vještina s naglaskom na digitalne i zelene vještine izrađen je u suradnji s poslodavcima te analizom upisanih standarda zanimanja i njima pripadajućih skupova kompetencija upisanih u Registar HKO-a, kao i analizom tržišta rada.

Katalog vještina Otvori vjestine.hzz.hr

2. Izradite standarde kvalifikacija/skupove ishoda učenja

Provjerite javno dostupan Registar HKO-a, te ukoliko ne nađete izrađen standard kvalifikacija/skup ishoda učenja povezan sa zelenim i digitalnim vještinama s popis vještina, izradite standard kvalifikacija/skup ishoda učenja temeljem propisanih smjernica, a zahtjev za upis i vrednovanje podnesite kroz Registar HKO-a.

Smjernice za razvoj standarda kvalifikacija u visokom obrazovanju

Preuzmi

Preuzimanje PDF formata

Smjernice za razvoj standarda kvalifikacija u strukovnom obrazovanju

Preuzmi

Preuzimanje PDF formata

3. Izradite obrazovni program prema propisanoj Metodologiji izrade programa obrazovanja odraslih i uputite ga na vrednovanje

Provjerite javno dostupan Registar HKO-a, te ukoliko nađete izrađen standard kvalifikacija/skup ishoda učenja povezan sa zelenim i digitalnim vještinama s popisa vještina, izradite obrazovni programi temeljem Metodologije za izradu programa obrazovanja odraslih za stjecanje mikrokvalifikacija te djelomičnih kvalifikacija.

Pročitaj više

4. Podnesite zahtjev za upis u bazu programa i pružatelja usluga obrazovanja HZZ-u

Ponuda treba sadržavati informacije o nazivu programa obrazovanja, pružatelju usluge, jediničnoj cijeni pohađanja odabranog programa, datumu početka programa te podatke potrebne za izvršenje uplate troškova programa.

Obrazovne ustanove određuju cijenu obrazovnog programa uzimajući u obzir sljedeće elemente: vrstu programa, obujam i trajanje programa, sektor, materijalne troškove i kadrovske uvjete te način izvođenja programa.

Obrazovni program treba, među ostalim, sadržavati informacije o nazivu programa uz naznačeno područje/obrazovni sektor kojem program pripada, uvjetima upisa (razina prethodno stečene kvalifikacije, zdravstveni zahtjevi i sl.), trajanju programa u satima, načinu izvođenja (online, u učionici, kombinirano u učionici i kod poslodavca itd.), sadržaju programa obrazovanja (predmeti, teme, moduli i sl.), izvoditeljima (kvalifikacije predavača/nastavnika/mentora), očekivanim ishodima učenja koji će se steći završetkom programa obrazovanja te okvirni raspored nastave po danima/tjednima/mjesecima i naziv javne isprave o završenom programu obrazovanja.

Kandidirajte program