I vaš program za učenje hrvatskog jezika za strance može biti u ponudi sustava Vaučer za obrazovanje!


Opći uvjeti za pružatelje usluge učenja hrvatskog kao stranog jezika

Zahtjev za upis programa učenja hrvatskog kao stranog jezika može podnijeti pružatelj usluga koji udovoljava sljedećim kriterijima:

 • Upisan je u odgovarajući registar za obavljanje poduke stranih jezika kao pretežite djelatnosti.
 • Unatrag godinu dana od dana podnošenja zahtjeva za upis programa provodio je učenje stranih jezika s najmanje tri grupe polaznika godišnje.
 • Ima zaposlena najmanje dva profesora stranih jezika ili profesora hrvatskog kao stranog jezika u radnom odnosu na neodređeno vrijeme najmanje godinu dana prije dana podnošenja zahtjeva.
 • Ima program usklađen sa smjernicama Vijeća Europe navedenim u Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike (ZEROJ) i izrađen na temelju Smjernica za izradu neformalnog/formalnog obrazovanja odraslih

Prihvatljivi prgrami učenja hrvatskog kao stranog jezika

Programi su namijenjeni:

 1. Stranim radnicima državljanima trećih zemalja kojima se produži radna dozvola nakon godinu dana rada u RH
 2. Državljanima trećih zemalja koji su hrvatski iseljenici, članovi obitelji hrvatskog iseljenika, potomci hrvatskog iseljenika ili članovi obitelji potomka hrvatskog iseljenika
 3. Strancima pod privremenom zaštitom

Programi moraju polaznicima omogućiti razvoj osnovnih jezičnih kompetencija za sporazumijevanje na radnom mjestu u sljedećim sektorima:

 • građevinski sektor
 • turizam i ugostiteljstvo
 • prerađivačka industrija
 • prehrambena industrija

Program mora biti izrađen u trajanju od 70 sati.

POZIV PRUŽATELJIMA OBRAZOVANJA

Pozivaju se svi zainteresirani pružatelji obrazovanja koji udovoljavaju kriterijima za provedbu programa da zahtjeve za odobrenje programa dostavljaju Upravi za tržište rada i zapošljavanje Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike (MROSP) na adresu: pisarnica@mrosp.hr.

MROSP u suradnji s Povjerenstvom koje je imenovao ministar donosi suglasnost za izvođenje programa kroz sustav vaučera i provjerava ispunjenost općih uvjeta za pružatelja.

Obrazac za opis programa preuzmite ovdje.