financira europska unija lenta
Grafički dizajner – specijalist digitalnog izdavaštva/Grafička dizajnerica – specijalistica digitalnog izdavaštva

Kategorija: Digitalni program  

Naziv potvrde po završetku: Uvjerenje o usavršavanju za stjecanje djelomične kvalifikacije grafički dizajner – specijalist digitalnog izdavaštva

Pružatelj obrazovanja: Sveučilište Algebra
E-mail kontakt: info@algebra.hr

  Lokacije odžavanja programa: Split, Virovitica, Šibenik, Varaždin, Rijeka, Zagreb, Zadar, Pula, Bjelovar, Sisak, Osijek, Vinkovci

  Online: DA

Trajanje programa: 275 sati

Maksimalni iznos vaučera za obrazovanje: 810,01 €

Uvjeti upisa:

  • Specifične kompetencije navedene u opisu programa
  • Status zaposlenosti: Zaposlen/a   Nezaposlen/a      Zašto je važno?

Cilj modula je polaznicima omogućiti stjecanje znanja i vještina potrebnih za razumi jevanje osnovnih principa vizualnih komunikacija te procesa grafičkog dizajna. Polaz nici će moći objasniti tipografiju i oblikovanje pisma, navesti različitosti između vek torske i rasterske grafike, objasniti kulturni i kontekstualni značaj boje, kao i razliko vati različite sustave boja. Moći će objasniti posebnosti tiskarskih tehnika i doradnih procesa, kao i oblike i mogućnosti digitalnog izdavaštva
- omogućiti stjecanje znanja i vještina potrebnih za samos talnu upotrebu alata i postupaka vektorskog crtanja u cilju izrade vizualnih identiteta različitih djelatnosti. Polaznici će moći nacrtati osnovne i složene vektorske objekte, oblikovati pismo, upotrijebiti različite kolorne modele, koristi gradacije boje i efekte, u dokument ukomponirati različite grafičke formate, izvesti dokument u formate po trebne za tisak i web, te oblikovati osnovne elemente vizualnog identiteta, izraditi logotip i primijeniti ga na različite promotivne materijale.
- omogućiti stjecanje znanja i vještina potrebnih za samos talnu upotrebu alata i postupaka obrade računalne grafike u cilju izrade oglasa i web bannera različitih djelatnosti. Polaznici će moći promijeniti veličinu i kadrirati slike, koristiti slojeve za izradu maski i naprednih efekata na slikama, selektirati dijelove slike te ih ukomponirati u složene kompozicije, primjenjivati kreativne filtere, retuši rati, tonirati i fokusirati slike, definirati kontrast i balans boja na slici, izvesti doku ment u formate potrebne za tisak i web, te izraditi složenu kompoziciju - dizajn vizuala oglasa za tisak, kao i oblikovati i optimizirati vizuale banera za objavu na Internetu
- omogućiti stjecanje znanja i vještina potrebnih za samos talnu upotrebu alata i postupaka za prijelom sadržaja i pripremu za tisak u cilju izrade složenog dizajna kataloga ili brošure. Polaznici će moći uvesti tekstualne i slikovne sadržaje te ih vizualno oblikovati i složiti u kompoziciju, koristiti napredne metode oblikovanja teksta u svrhu postizanja čitljivosti i vizualnog sklada, upravljati i organi zirati stranice više straničnog dokumenta, dodati interaktivne elemente, provjeriti parametre i prilagoditi dokument za tisak, izvesti dokument u formate potrebne za tisak i web, te izraditi složenu kompoziciju - dizajn kataloga ili brošure, te ih izvesti u PDF formatu za tisak
- omogućiti stjecanje znanja i vještina potrebnih za samos talnu upotrebu alata i postupaka za izradu i obradu PDF dokumenata u cilju provjere i prilagodbe naprednih parametara za tisak, te korekture sadržaja i dodavanja inte raktivnih elemenata za dokumente namijenjene i digitalnim medijima. Polaznici će moći kreirati PDF dokumente, urediti i pretraživati sadržaj dokumenata, izvršiti osnovne korekture u sadržaju, provjeriti i popraviti parametre za tisak, izvesti tekst i slike u različite formate, spremiti korigirani dokument u formate za tisak i web.

 

Specifične kompetencije potrebne za upis programa:

Cjelovita kvalifikacija na razini 4.2 ili kvalifikacija na razini 4.1 iz područja grafike, dizajna, multimedije, elektrotehnike, elektronike, informatike ili računarstva odnosno srodnog tehničkog područja

SAZNAJTE KOLIKO VAM ODGOVORA OVAJ PROGRAM

Otvorite Upitnik za samoprocjenu vještina i interesa za obrazovne programe i ocijenite svoje interese i kompetencije.

Kada završite ispunjavanje upitnika, dobit ćete popis obrazovnih programa unutar sustava vaučera koji bi Vam mogli odgovarati. Za svaki ponuđeni obrazovni program dobit ćete informaciju o tome koliko je sukladan Vašim interesima i vještinama, vidjet ćete s kojim je zanimanjem povezan i kojem sektoru svijeta rada pripada. Također, za opsežniji profesionalni savjet moći ćete vidjeti i povratnu informaciju o svojim interesima i vještinama.

Otvori Upitnik

Niste pronašli program koji želite pohađati?

Pretražite druge sektore i vještine >
Logo Financira Europska unija - EU NextGen

Financira Europska unija – NextGenerationEU. Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih.

Logo Sufinancira Europska unija

Sufinancira Europska unija. Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih.