Sjedište: Jadranska 107, 21330 Gradac
E-mail: info@pou-labinac.hr
Broj programa obrazovanja: 0Pokaži programe

Obrazovanje odraslih i ostalo obrazovanje
Stjecanje temeljnih kompetencija i osposobljavanje za cjeloživotno učenje u području obrazovanja odraslih, individualne potencijale polaznika s civilizacijskim vrijednostima, zahtjevima tržišta rada i ciljevima nacionalnog okvirnog kurikuluma i nastavnog plana i programa.
1. Osigurati sustavan način poučavanja polaznika, poticati i unaprjeđivati njihov
intelektualni, tjelesni, estetski, društveni, moralni i duhovni razvoj u skladu s
njihovim sposobnostima i sklonostima,
2. Educirati polaznike u skladu s općim kulturnim i civilizacijskim vrijednostima,
ljudskim pravima i življenju u multikulturalnom svijetu, za poštivanje
različitosti i toleranciju te za aktivno i odgovorno sudjelovanje u demokratskom
razvoju društva,
3. Osigurati polaznicima stjecanje temeljnih (općeobrazovnih) i stručnih
kompetencija za život i rad u promjenjivom društveno-kulturnom kontekstu
prema zahtjevima tržišnog gospodarstva, suvremenih informacijsko
komunikacijskih tehnologija i znanstvenih spoznaja i dostignuća.
4. Educirati polaznike za cjeloživotno učenje.

Lokacije održavanja programa:
(ne održavaju se svi programi na svim lokacijama)

  • Gradac
Vještine u kojima pružatelj nudi obrazovanje:

Programi pružatelja Pučko otvoreno učilište Labinac:

Niste pronašli program kod ovog pružatelja?

Pretražite ponudu drugih pružatelja >
Logo Financira Europska unija - EU NextGen

Financira Europska unija – NextGenerationEU. Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih.

Logo Sufinancira Europska unija

Sufinancira Europska unija. Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih.