Pučko otvoreno učilište Labinac

Sjedište: Jadranska 107, 21330 Gradac
E-mail: info@pou-labinac.hr
Broj programa obrazovanja: 0Pokaži programe

Lokacije održavanja programa:
(ne održavaju se svi programi na svim lokacijama)

  • Gradac

Obrazovanje odraslih i ostalo obrazovanje
Stjecanje temeljnih kompetencija i osposobljavanje za cjeloživotno učenje u području obrazovanja odraslih, individualne potencijale polaznika s civilizacijskim vrijednostima, zahtjevima tržišta rada i ciljevima nacionalnog okvirnog kurikuluma i nastavnog plana i programa.
1. Osigurati sustavan način poučavanja polaznika, poticati i unaprjeđivati njihov
intelektualni, tjelesni, estetski, društveni, moralni i duhovni razvoj u skladu s
njihovim sposobnostima i sklonostima,
2. Educirati polaznike u skladu s općim kulturnim i civilizacijskim vrijednostima,
ljudskim pravima i življenju u multikulturalnom svijetu, za poštivanje
različitosti i toleranciju te za aktivno i odgovorno sudjelovanje u demokratskom
razvoju društva,
3. Osigurati polaznicima stjecanje temeljnih (općeobrazovnih) i stručnih
kompetencija za život i rad u promjenjivom društveno-kulturnom kontekstu
prema zahtjevima tržišnog gospodarstva, suvremenih informacijsko
komunikacijskih tehnologija i znanstvenih spoznaja i dostignuća.
4. Educirati polaznike za cjeloživotno učenje.

Vještine u kojima pružatelj nudi obrazovanje:

Programi ovog pružatelja:

Tržište rada na dohvat ruke.

Ne propustite priliku, prijavite se

Osobne podatke štitimo sukladno Zakonu o tajnosti i zaštiti osobnih podataka.

Logo Financira Europska unija - EU NextGen

Financira Europska unija – NextGenerationEU. Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih.