Knjigovođa/Knjigovotkinja

Naziv potvrde po završetku: Uvjerenje o osposobljavanju za stjecanje djelomične kvalifikacije knjigovođa/knjigovotkinja

Pružatelj obrazovanja: PUČKO OTVORENO UČILIŠTE ČAKOVEC
E-mail kontakt: vauceri@pou-cakovec.hr

  Lokacije odžavanja programa: Čakovec

  Online: NE

Trajanje programa: 350 sati

Maksimalni iznos vaučera za obrazovanje: € 767,27 (5.781,00 HRK)

Uvjeti upisa:

  • Cjelovita kvalifikacija na razini 4.2
    (Kvalifikacija stečena završetkom srednjoškolskog obrazovanja u trajanju od četiri ili više godina)

Program obrazovanja za stjecanje djelomične kvalifikacije knjigovođa/ knjigovotkinja provodi se redovitom nastavom u trajanju od 350 sati, uz mogućnost izvođenja teorijskog dijela programa putem online prijenosa u stvarnom vremenu putem aplikacija za virtualno učenje (vođeni proces učenja i poučavanja) a učenje temeljeno na radu isključivo uživo, u specijaliziranim učionicima i/ili kod poslodavaca (u knjigovodstvenim servisima) s kojim Ustanova ima sklopljeni ugovor o suradnji. Ishodi učenja ostvaruju se dijelom vođenim procesom učenja i poučavanja u trajanju od 85 sati, dijelom učenjem temeljenim na radu u trajanju od 140 sata, a dijelom samostalnim aktivnostima polaznika, u trajanju od 125 sati. Učenje temeljeno na radu obuhvaća rješavanje problemskih situacija i izvršenje konkretnih radnih zadaća u simuliranim ili stvarnim uvjetima uz korištenje knjigovodstvenog softvera. Vještina/e koju polaznik usvaja programom - provjeriti ispravnost zaprimljene dokumentacije (likvidatura) ovisno o sklopljenom ugovoru s klijentom - provoditi popis imovine i obveza te usklađivanje dobivenih podataka sa stvarnim podacima - voditi blagajnički izvještaj, odgovarati za točnost blagajne i knjižiti u financijskom računovodstvu - obračunavati i refundirati troškove po putnim nalozima - zaprimiti i evidentirati ulazne račune u knjizi ulaznih računa - izračunavati cijene zaliha - izrađivati kalkulacije po nalogu - obračunavati amortizaciju - provesti knjiženja na osnovu knjigovodstvenih isprava te obrađivanje knjigovodstvenih i računovodstvenih podatka - obavljati usklađivanja stanja imovine, potraživanja i obveza - obračunavati i isplaćivati plaće i ostale naknade zaposlenicima - ažurirati izvještaje u aplikacijama - izrađivati podlogu za redovna izvješća ili izvješća po nalogu za unutarnje i vanjske korisnike te nadležne institucije - komunicirati s poslovnim partnerima u svojem području/djelokrugu rada u skladu s etičkim kodeksom svoje organizacije i pravilima poslovnih partnera - poštivati standarde u zaštiti i čuvanju povjerljivih podataka u svojem području rada, kao i osobnih podataka stranaka, klijenata, kupaca, dobavljača i poslovnih partnera SIU 5: Evidentiranje kratkotrajne i dugotrajne financijske imovine (razina 4) SIU 6: Evidentiranje kratkoročnih i dugoročnih potraživanja (razina 4) SIU 7: Evidentiranje kratkoročnih i dugoročnih obveza (razina 4) SIU 8: Obračun PDV-a (razina 4) SIU 9: Evidentiranje kratkotrajne materijalne imovine (razina 4) SIU 10: Obračun plaća i naknada zaposlenicima (razina 4) SIU 11: Evidentiranje robe u trgovini na veliko i malo (razina 4) SIU 12: Evidentiranje dugotrajne nematerijalne i materijalne imovine i amortizacija (razina 4) SIU 13: Računovodstveno praćenje kategorija koje utječu na financijski rezultat (razina 4) SIU 14: Otvaranje poslovnih knjiga i evidencija promjena u poslovanju korištenjem aplikacijskog softvera (razina 4) 14 CSVET SIU 1: Osnovni pojmovi računovodstva (1 CSVET) SIU 2: Računovodstveni instrumenti (1 CSVET) SIU 3: Popis imovine i obveza (1 CSVET) SIU 4: Blagajničko poslovanje i platni promet (1 CSVET) SIU 5: Evidentiranje kratkotrajne i dugotrajne financijske imovine (1 CSVET) SIU 6: Evidentiranje kratkoročnih i dugoročnih potraživanja (1 CSVET) SIU 7: Evidentiranje kratkoročnih i dugoročnih obveza (1 CSVET) SIU 8: Obračun PDV-a (1 CSVET) SIU 9: Evidentiranje kratkotrajne materijalne imovine (1 CSVET) SIU 10: Obračun plaća i naknada zaposlenicima (1 CSVET) SIU 11: Evidentiranje robe u trgovini na veliko i malo (1 CSVET) SIU 12: Evidentiranje dugotrajne nematerijalne i materijalne imovine i amortizacija (1 CSVET) SIU 13: Računovodstveno praćenje kategorija koje utječu na financijski rezultat (1 CSVET) SIU 14: Otvaranje poslovnih knjiga i evidencija promjena u poslovanju korištenjem aplikacijskog softvera (1 CSVET)

S obzirom na dinamiku iskorištavanja predviđenih sredstava iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. -2026., privremeno se obustavlja podnošenje i odobravanje zahtjeva za stjecanje digitalnih vještina za zaposlene osobe. Zahtjevi za dodjelu vaučera koji podneseni sa zaključno 12. veljače 2023. bit će obrađeni. Više >

Ostali programi iz vještine: Korištenje IKT alata u knjigovodstvu

Tržište rada na dohvat ruke.

Ne propustite priliku, prijavite se

Osobne podatke štitimo sukladno Zakonu o tajnosti i zaštiti osobnih podataka.

Logo Financira Europska unija - EU NextGen

Financira Europska unija – NextGenerationEU. Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih.