Program je kategoriziran u vještinama:
financira europska unija lenta
Knjigovođa/Knjigovotkinja

Kategorija: Digitalni program  

Naziv potvrde po završetku: Uvjerenje o osposobljavanju za stjecanje djelomične kvalifikacije knjigovođa/knjigovotkinja

Pružatelj obrazovanja: PUČKO OTVORENO UČILIŠTE ČAKOVEC
E-mail kontakt: vauceri@pou-cakovec.hr

  Lokacije odžavanja programa: Čakovec

  Online: NE

Trajanje programa: 350 sati

Maksimalni iznos vaučera za obrazovanje: 767,27 €

Uvjeti upisa:

  • Cjelovita kvalifikacija na razini 4.2
    (Kvalifikacija stečena završetkom srednjoškolskog obrazovanja u trajanju od četiri ili više godina)
  • Status zaposlenosti: Zaposlen/a   Nezaposlen/a      Zašto je važno?

Program obrazovanja za stjecanje djelomične kvalifikacije knjigovođa/ knjigovotkinja provodi se redovitom nastavom u trajanju od 350 sati, uz mogućnost izvođenja teorijskog dijela programa putem online prijenosa u stvarnom vremenu putem aplikacija za virtualno učenje (vođeni proces učenja i poučavanja) a učenje temeljeno na radu isključivo uživo, u specijaliziranim učionicima i/ili kod poslodavaca (u knjigovodstvenim servisima) s kojim Ustanova ima sklopljeni ugovor o suradnji. Ishodi učenja ostvaruju se dijelom vođenim procesom učenja i poučavanja u trajanju od 85 sati, dijelom učenjem temeljenim na radu u trajanju od 140 sata, a dijelom samostalnim aktivnostima polaznika, u trajanju od 125 sati. Učenje temeljeno na radu obuhvaća rješavanje problemskih situacija i izvršenje konkretnih radnih zadaća u simuliranim ili stvarnim uvjetima uz korištenje knjigovodstvenog softvera. Vještina/e koju polaznik usvaja programom - provjeriti ispravnost zaprimljene dokumentacije (likvidatura) ovisno o sklopljenom ugovoru s klijentom - provoditi popis imovine i obveza te usklađivanje dobivenih podataka sa stvarnim podacima - voditi blagajnički izvještaj, odgovarati za točnost blagajne i knjižiti u financijskom računovodstvu - obračunavati i refundirati troškove po putnim nalozima - zaprimiti i evidentirati ulazne račune u knjizi ulaznih računa - izračunavati cijene zaliha - izrađivati kalkulacije po nalogu - obračunavati amortizaciju - provesti knjiženja na osnovu knjigovodstvenih isprava te obrađivanje knjigovodstvenih i računovodstvenih podatka - obavljati usklađivanja stanja imovine, potraživanja i obveza - obračunavati i isplaćivati plaće i ostale naknade zaposlenicima - ažurirati izvještaje u aplikacijama - izrađivati podlogu za redovna izvješća ili izvješća po nalogu za unutarnje i vanjske korisnike te nadležne institucije - komunicirati s poslovnim partnerima u svojem području/djelokrugu rada u skladu s etičkim kodeksom svoje organizacije i pravilima poslovnih partnera - poštivati standarde u zaštiti i čuvanju povjerljivih podataka u svojem području rada, kao i osobnih podataka stranaka, klijenata, kupaca, dobavljača i poslovnih partnera SIU 5: Evidentiranje kratkotrajne i dugotrajne financijske imovine (razina 4) SIU 6: Evidentiranje kratkoročnih i dugoročnih potraživanja (razina 4) SIU 7: Evidentiranje kratkoročnih i dugoročnih obveza (razina 4) SIU 8: Obračun PDV-a (razina 4) SIU 9: Evidentiranje kratkotrajne materijalne imovine (razina 4) SIU 10: Obračun plaća i naknada zaposlenicima (razina 4) SIU 11: Evidentiranje robe u trgovini na veliko i malo (razina 4) SIU 12: Evidentiranje dugotrajne nematerijalne i materijalne imovine i amortizacija (razina 4) SIU 13: Računovodstveno praćenje kategorija koje utječu na financijski rezultat (razina 4) SIU 14: Otvaranje poslovnih knjiga i evidencija promjena u poslovanju korištenjem aplikacijskog softvera (razina 4) 14 CSVET SIU 1: Osnovni pojmovi računovodstva (1 CSVET) SIU 2: Računovodstveni instrumenti (1 CSVET) SIU 3: Popis imovine i obveza (1 CSVET) SIU 4: Blagajničko poslovanje i platni promet (1 CSVET) SIU 5: Evidentiranje kratkotrajne i dugotrajne financijske imovine (1 CSVET) SIU 6: Evidentiranje kratkoročnih i dugoročnih potraživanja (1 CSVET) SIU 7: Evidentiranje kratkoročnih i dugoročnih obveza (1 CSVET) SIU 8: Obračun PDV-a (1 CSVET) SIU 9: Evidentiranje kratkotrajne materijalne imovine (1 CSVET) SIU 10: Obračun plaća i naknada zaposlenicima (1 CSVET) SIU 11: Evidentiranje robe u trgovini na veliko i malo (1 CSVET) SIU 12: Evidentiranje dugotrajne nematerijalne i materijalne imovine i amortizacija (1 CSVET) SIU 13: Računovodstveno praćenje kategorija koje utječu na financijski rezultat (1 CSVET) SIU 14: Otvaranje poslovnih knjiga i evidencija promjena u poslovanju korištenjem aplikacijskog softvera (1 CSVET)

Ostali programi iz vještine: Korištenje IKT alata u knjigovodstvu

Niste pronašli program koji želite pohađati?

Pretražite druge sektore i vještine >
Logo Financira Europska unija - EU NextGen

Financira Europska unija – NextGenerationEU. Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih.

Logo Sufinancira Europska unija

Sufinancira Europska unija. Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih.