Program je kategoriziran u vještinama:
financira europska unija lenta
Knjigovođa/Knjigovotkinja

Kategorija: Digitalni program  

Naziv potvrde po završetku: Uvjerenje o osposobljavanju za stjecanje djelomične kvalifikacije knjigovođa/knjigovotkinja

Pružatelj obrazovanja: EDUNOVA - Ustanova za obrazovanje
E-mail kontakt: vauceri@edunova.hr

  Lokacije odžavanja programa: Osijek

  Online: NE

Trajanje programa: 350 sati

Maksimalni iznos vaučera za obrazovanje: 767,27 €

Uvjeti upisa:

 • Cjelovita kvalifikacija na razini 4.2
  (Kvalifikacija stečena završetkom srednjoškolskog obrazovanja u trajanju od četiri ili više godina)
 • Status zaposlenosti: Zaposlen/a   Nezaposlen/a      Zašto je važno?

ZAŠTO KNJIGOVOĐA?

Neovisno o tome jeste li vlasnik poslovnog subjekta ili planirate pokrenuti vlastiti posao, znanja stečena nakon završetka školovanja dat će Vam kvalitetne osnove kako biste mogli samostalno voditi poslovne knjige.

Program obrazovanja za stjecanje djelomične kvalifikacije knjigovođa/knjigovotkinja namijenjen je polaznicima koji započinju karijeru u knjigovodstvu kao i onim polaznicima koji već rade knjigovodstvene poslove, a žele proširiti svoja znanja i usavršiti se u vođenju knjigovodstva.
Praktični dio nastave odvija se u knjigovodstvenom programu Synesis koji je zbog svoje jednostavne primjene jedan od najzastupljenijih knjigovodstvenih programa u poduzećima, obrtima i knjigovodstvenim servisima.

KOMPETENCIJE KOJE STJEČETE PROGRAMOM

 1. provjeriti ispravnost zaprimljene dokumentacije (likvidatura) ovisno o sklopljenom ugovoru s klijentom
 2. provoditi popis imovine i obveza te usklađivanje dobivenih podataka sa stvarnim podacima
 3. voditi blagajnički izvještaj, odgovarati za točnost blagajne i knjižiti u financijskom računovodstvu
 4. obračunavati i refundirati troškove po putnim nalozima
 5. zaprimiti i evidentirati ulazne račune u knjizi ulaznih računa
 6. izračunavati cijene zaliha
 7. izrađivati kalkulacije po nalogu
 8. obračunavati amortizaciju
 9. provesti knjiženja na osnovu knjigovodstvenih isprava te obrađivanje knjigovodstvenih i računovodstvenih podatka
 10. obavljati usklađivanja stanja imovine, potraživanja i obveza
 11. obračunavati i isplaćivati plaće i ostale naknade zaposlenicima
 12. ažurirati izvještaje u aplikacijama
 13. izrađivati podlogu za redovna izvješća ili izvješća po nalogu za unutarnje i vanjske korisnike te nadležne institucije
 14. komunicirati s poslovnim partnerima u svojem području/djelokrugu rada u skladu s etičkim kodeksom svoje organizacije i pravilima poslovnih partnera
 15. poštivati standarde u zaštiti i čuvanju povjerljivih podataka u svojem području rada, kao i osobnih podataka stranaka, klijenata, kupaca, dobavljača i poslovnih partnera

DODATNE INFORMACIJE
Termini održavanja programa dostupni su u referadi ustanove ili pozivom na broj 0912255765.
Informacije o programu dostupne su na poveznici https://www.edunova.hr/vauceri-za-obrazovanje/knjigovoda-knjigovotkinja/

Ključni pojmovi

imovina, obveze, prihodi, rashodi, financijski rezultat, računovodstveni sustavi, temeljni financijski izvještaji, knjigovodstvene isprave, kontni plan, glavna knjiga, dnevnik, pomoćne poslovne knjige, inventura, inventurne razlike, platni  promet, obrasci platnog prometa, blagajna, blagajaničke isprave, trošak nabave dugotrajne imovine, dugotrajna nematerijalna imovina, dugotrajna  materijalna imovina, amortizacija, rashodovanje, vrijednosno usklađivanje, revalorizacija, dugotrajna financijska imovina, kratkotrajna financijska imovina, kratkoročna potraživanja, dugoročna potraživanja, kratkoročne obveze, dugoročne obveze, porez na dodanu vrijednost, isprave i pomoćne evidencije pri obračunu PDV-a, zalihe sirovina i materijala, metode utroška zaliha, zalihe male vrijednosti, otpis i rashodovanje zaliha, roba, kalkulacija, trgovina na veliko, trgovina na malo, bruto plaća, doprinosi iz plaće, porez na dohodak, prirez, neto plaća, doprinosi na plaću, drugi dohodak, vremenska razgraničenja, troškovi, rashodi, prihodi, dobit, gubitak, otvaranje poslovnih knjiga u knjigovodstvenom softveru, evidencija promjena u poslovanju korištenjem knjigovodstvenog softvera, ergonomska načela u uredskom poslovanju

 

 

Ostali programi iz vještine: Korištenje IKT alata u knjigovodstvu

Niste pronašli program koji želite pohađati?

Pretražite druge sektore i vještine >
Logo Financira Europska unija - EU NextGen

Financira Europska unija – NextGenerationEU. Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih.

Logo Sufinancira Europska unija

Sufinancira Europska unija. Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih.